AKTUALNOŚCI

Jan Polkowski w Bibliotece Kraków

Życie literackie Krakowa nie poddaje się obrzydliwemu wirusowi. O tym, że świat nie wypadł zupełnie z torów, a poeci nie zaprzestali pisać wierszy, przypomni nam spotkanie online w ramach Salonu Literackiego Biblioteki Kraków. 19 listopada o godz. 18 odbędzie się w sieci rozmowa na temat premierowego tomiku utworów Jana Polkowskiego pt. „Wiersze wybrane. 1977-2019”, który ukazał się w ramach serii „Poeci Krakowa”. Wydaje ją Biblioteka Kraków. Rozmowę z poetą poprowadzi autor słowa wstępnego i wyboru jego tekstów dr Józef Maria Ruszar. Wiersze przeczyta Andrzej Róg. Wydarzenie można będzie obserwować na profilu Klubu Dziennikarzy „Pod Gruszką”  https://www.facebook.com/podgruszka

Jan Polkowski jest dobrze znany w Krakowie nie tylko w kręgach literackich. Przed 1989 rokiem był działaczem Studenckiego Komitetu Solidarności, podziemnym wydawcą i redaktorem m.in. Krakowskiej     Oficyny Studentów, Wydawnictwa ABC, kwartalnika „Arka” i dwutygodnika „Świat”. W PRL-u publikował poza zasięgiem cenzury. Debiutował w 1978 roku na łamach kwartalnika „Zapis”. Pierwsza jego książka, pt. „To nie jest poezja”, ukazała się w Niezależnej Oficynie Wydawniczej NOWa w roku 1980. W niepodległej Polsce był redaktorem i wydawcą m.in. „Czasu Krakowskiego”, tygodnika i miesięcznika „Film” oraz internetowego Portalu Filmowego.

* * *

To co mi dałaś z ust mi pij
Smoły i miodu szept królewski
Sieroce czółno stukot mgły
I czarny obrót słów niebieskich

Tym co mi dałaś nakarm czas
W pieleszach pulsu ocal miłość
W chuście słownika ukryj nas
Kłam że nikogo tu nie było