MIESIĘCZNIK KRAKÓW Z PRZYJEMNOŚCIĄ OGŁASZA

MONIKA SZNAJDERMAN
Z NAGRODĄ „PORTRETY 2019”
I NAGRODĄ FINANSOWĄ W WYSOKOŚCI 10 TYSIĘCY ZŁOTYCH

Jury w składzie:
Magda Huzarska-Szumiec, Edyta Wiśniowska, Witold Bereś
(redaktor naczelny miesięcznika „Kraków”), Krzysztof Burnetko,
Janusz Paluch, Artur Więcek „Baron” (przewodniczący jury)
uznało, że jej książka
Pusty las
jest nie tylko przednią biografią społeczności i miejsca,
nie tylko odważnym sposobem oddania skomplikowanych polskich
losów i trudnych tematów, ale i wybitnym dziełem literackim
– a przez to: najlepszym polskim dziełem biograficznym
2019 roku.

NAGRODA CZYTELNIKÓW I PUBLICZNOŚCI:
Agnieszka Dauksza, Jaremianka. Biografia

Bardzo dziękujemy tym czytelnikom naszego miesięcznika
i wszystkim korzystającym z bibliotek miasta Krakowa, którzy
zechcieli zagłosować w naszym konkursie – nagrody książkowe już
wkrótce zostaną rozlosowane pomiędzy wszystkich, którzy wzięli
udział w głosowaniu i podali swój adres.