11 czerwca 2020

Prof. Lidia Tomkiewicz-Pająk: Moi pacjenci są najlepszym przykładem na niebywały postęp medycyny i farmakologii. Wielu z nich żyje zupełnie normalnie, bez większych ograniczeń.
Magdalena Oberc: Darowany czas (24 godziny z życia lekarza)