– Poezja, zwłaszcza ta najnowsza, nabiera politycznej świadomości – opór, bunt, krytyczne rozpoznania współczesności znajdują w niej wiarygodny język.
Jerzy Jarniewicz w rozmowie z Jakubem Wydrzyńskim