Rolą każdego samorządu powinno być zapewnienie wsparcia kobietom doświadczonym przemocą domową, organizowanie im pomocy psychologicznej, bezpiecznych schronień oraz miejsc do pracy.
Kobieta, która wie – z Ewą Bielecką, prezeską Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju” rozmawiała Marta Gruszecka