Im dłużej i wnikliwiej zagłębiałem się w treść tej książki, tym bardziej miałem dojmujące poczucie swoistego déjà vu – jak bardzo niezmienny jest nasz narodowy charakter! Artur Więcek „Baron” o książce: Adam Leszczyński, Ludowa historia Polski, W.A.B., Warszawa 2020