16 września 2021

Odczytywanie zapisu nutowego w partyturze, jego analizowanie i odkrywanie intencji kompozytora jest trochę jak prowadzenie wykopalisk archeologicznych.
Dyrygentka to nie okaz egzotyczny, Justyna Kwarcińska, dyreygentka, w rozmowie z Miwą Maruyamą