17 lutego 2021

Prof. Stanisław Nicieja przedstawia historię współczesnej stolicy Litwy przez pryzmat polskości Janusz M. Paluch o książce: Stanisław S. Nicieja, Kresowa Atlantyda. Historia i mitologia miast kresowych. Tom XV Wilno, Wydawnictwo MS, Opole 2020