W pomyśle wydania wspomnień Zofii Skąpskiej utwierdzili mnie Józef Hen, Wiesław Myśliwski i Eustachy Rylski. To dokument okresu, w jakim przyszło Babci żyć, wnikliwy portret Polski i Polaków z perspektywy wrażliwej nie tylko obserwatorki, ale uczestniczki przebiegu dziejów kraju. Ta swoista saga rodzinna obejmuje aż pięć pokoleń, sięgając w dygresjach do połowy XIX wieku – mówi Rafał Skąpski.
Krzysztof Jakubowski, O Galicji, pamięci i pokoleniowej więzi