18 maja 2021

Pendereckiego interesowały tematy ważne i uniwersalne.
Anna Woźniakowska: Szlak Pendereckiego