Jeśli życie i śmierć są jedynie stanami przejściowymi, to co dzieje się po śmierci? A co jeśli naraz ginie 400 tysięcy ludzi? Sześć milionów? Co z ich duszami? Jedna odpowiedź jest pewna – każda śmierć jest samotna.
Monika Libicka, Cienie nad miastem