Właściwy człowiek na właściwem miejscu potrafi uzyskać dobrą koniunkturę, a w złej znaleźć odpowiednie środki zaradcze, pisał „Ilustrowany Kurier Codzienny” w 1935 roku o Adamie Piaseckim.
Ewa Danowska, Król czekolady