19 marca 2021

Przez lata nauki historyczne skupiały się na analizowaniu politycznych właśnie (a w Polsce także militarnych) aspektów dziejów – a przez to głównie roli elit.
Krzysztof Burnetko: Adama Leszczyńskiego historia zwykłych ludzi