W Krakowie murale powstają na użytek lokalnych projektów, bez odgórnego programu – co można uznać za ich zaletę, bo dzięki temu rośnie ich różnorodność.
Katarzyna Domagała, Artystyczny wirus. Szlakiem krakowskiej sztuki miejskiej