Doroczne Salony Aktu i Portretu Venus były w czasach PRL-u wielkim międzynarodowym przedsięwzięciem, sukcesem frekwencyjnym i wizerunkowym – bo dowodziły obyczajowego liberalizmu i tolerancyjności
Krakowa.
Aleksander B. Skotnicki: Władysław Klimczak – miłośnik zdjęć, twórca Venus