Pusty Las to także metafora wszystkich miejsc na świecie, w których było życie, a teraz zamiast ludzi mieszka cisza, mieszkają cienie. 
Monika Sznajderman, laureatka Nagrody Portrety 2019 za najlepsze dzieło biograficzne w rozmowie z Magdą Huzarską-Szumiec