Sobolewska opisuje życie pisarskie i osobiste Filipowicza, stosując jego własną metodę twórczą, jednak nie poprzez naśladownictwo stylu, a kompozycję – wzmocnienie i poruszenie rzeczywistości Katarzyna Jakubowiak o książce: Justyna Sobolewska, Miron, Ilia, Kornel. Opowieść biograficzna o Kornelu Filipowiczu, Iskry, Warszawa 2020