Wiara nie jest stanem statycznym. Gdyby była pewnością, nie byłaby wiarą, ale wiedzą. Wiara jest zaufaniem, ale i zmaganiem, ciągle ponawianym aktem zawierzenia.
Zofia Zarębianka w rozmowie z Elżbietą Wojnarowską, Światoodczucie