Warto wędrować po świecie Janusza Majewskiego. Tym filmowym i tym literackim. Bo to wciąż jest świat bardzo osobny. Niepodobny do niczego, co powstaje w polskim kinie na tym dziwnym pograniczu filmowo-literackim. I w formie, i w treści.
Maria Malatyńska, Jak odpoczywać w pandemii. Rzecz o Januszu Majewskim