W renesansowym Krakowie handlowano ludziną, popularna pani nazywała się Wanda Pierdolonka, a cały świat cierpiał z tego powodu, że zniknęło 10 dni z kalendarza.
Michał Komar w rozmowie z Witoldem Beresiem