27 września 2021

Po kolejnym pęknięciu rury wodociągowej, miasto zostało na 36 godzin pozbawione wody. Gazety zgodnie piętnowały Zarząd Wodociągu Miejskiego za brak nadzoru i opieszałość. Znów odezwały się głosy, by odkopywać zasypane przed 20 laty studnie.
Prasa sprzed stu lat. Wrzesień 1921 roku (zebrał Krzysztof Jakubowski)