28 kwietnia 2021

Co się dzieje z ciałem, które szuka duszy. I co się dzieje z duszą, która szuka swojego ciała. Czym one są?
Agnieszka Kosińska: Ciało i dusza