3 kwietnia 2020

,

Wśród działów gospodarki i życia publicznego ulegających paraliżowi w związku z koronawirusem w ścisłej czołówce jest kultura i sztuka.
Witold Bereś, Kultura i zaraza