„Nowa Reforma” zamieściła wiadomość o przywróceniu bezpośredniego połączenia kolejowego Krakowa z Poznaniem, przez Górny Śląsk.
Krzysztof Jakubowski, Listopad 1920 roku (Sto lat temu. Kalendarium krakowskie)