5 kwietnia 2020

,

W kwietniu 1920 roku prasa relacjonowała wymianę koron na marki polskie w relacji 70 mk za 100 kor. Przy tej okazji zawieszono transakcje w kantorach wymiany, zamknięto też granice państwa.
Krzysztof Jakubowski, Krakowska prasa przed stu laty