5 lutego 2020

,

Zbigniew Seifert to postać wciąż mało znana w Krakowie. Sytuacja nie taka znów odosobniona: świat zna twórcę i jego dzieła, a rodacy nie mają o nim pojęcia.
Małgorzata Jantos, Skrzypek z Krakowa