POLECANE KSIĄŻKI

Agi Mishol, Jestem stąd

Agi Mishol Jestem stąd

(wybór i tłumaczenie Angelika Adamczyk, Justyna Radczyńska, Beata Tarnowska)

Wydawnictwo a5, Kraków 2020

Ten tom (a raczej wybór z różnych tomików) jednej z najpopularniejszych dziś w świecie poetek izraelskich został nagrodzony w roku 2019 Międzynarodową Nagrodą Literacką im. Zbigniewa Herberta.

To poezja, jakby to określiła Wirginia Woolf, „chwil istnienia”. Wiersze Agi Mishol czyta się lekko, ale tylko z pozoru wydają się proste. Prostota ta bowiem wynika de facto z klarownego zapisu epifanicznych impresji i wrażeń zmysłowych, jak i pojedynczych momentów zwykłej codzienności. W zapisy zwyczajności wplecione są, jakby mimochodem czy mimowolnie, mistyczne skojarzenia wypływające właśnie z owych prostych zdarzeń i zachwytów. Co więcej, kobiecość, która przenika te wiersze na wskroś, sprawia, że każdy wers jest sensualnie zanurzony w prozie życia. Autorka zdaje sobie z niej sprawę i, co więcej, sama się w nią wpisuje. Potrafi spojrzeć na siebie (i na swoje ciało) z szerszej perspektywy, nie uciekając przy tym od detali codziennych czynności, na których skupia swoją i naszą uwagę. Ujmuje w ten sposób prawdę istnienia w sposób niezwykle subtelny, ledwie zaznaczony i metaforycznie wyważony, jednocześnie kierując nas na zupełnie inne tropy odczytania jej myśli. I to jest najcenniejsze w tej poezji (która równocześnie nie ucieka wcale od odniesień politycznych i społecznych). W posłowiu Edward Hirsch napisał: „Drzwi są otwarte na oścież, wabią do środka delikatną noc”. Te drzwi i ta noc zapraszają.

Elżbieta Wojnarowska

Miesięcznik Kraków, październik 2020 Tekst z miesięcznika „Kraków”, październik 2020.

Miesięcznik do nabycia w prenumeracie, dobrych księgarniach i najszybciej na ebookpoint.pl