POLECANE KSIĄŻKI

Paweł Huelle Talita

Wydawnictwo Znak, 2020

„Opowieści Huellego są głębiej zanurzone w tradycji od chyba niemal całej naszej współczesnej prozy” – napisał kiedyś prof. Jan Kott. Rzeczywiście, prócz może Wiesława Myśliwskiego i Eustachego Rylskiego, nie ma dzisiaj pisarza z tak klasyczną, nieudziwnioną i zwyczajnie piękną frazą. Więcej, proza Huellego tyczy też zawsze związków teraźniejszości z przeszłością oraz tego, w jakim stopniu tradycja właśnie – najszerzej rozumiana: jako pamięć, przesądy, obyczaje, więzi rodzinne, dawne lektury, ukochane pieśni oraz miejsca – nie tylko wpływa, lecz wręcz warunkuje ludzkie decyzje i zachowania.

Tego tyczą i opowiadania, czy lepiej – opowieści z najnowszego jego tomu (wydanego po pięciu latach pracy). Oczywiście nie ma sensu ich streszczać. Co ważne, jest w nich znowu nuta tajemnicy i mistyki (szczęśliwie nie w przesadnej ilości, jak często teraz bywa), są wątki obyczajowe, psychologiczne, filozoficzne, religijne, etnograficzne. A także, znów w uzasadnionym wymiarze, erotyczne. Wszystko oparte jest na misternej, choć przecież też swobodnie lekkiej narracji. I powtórzmy: ten charakterystyczny, spokojny – bo pewny swej jakości – styl pióra.

(ji)

Miesięcznik Kraków, listopad 2020 Tekst z miesięcznika „Kraków”, listopad 2020.

Miesięcznik do nabycia w prenumeracie i dobrych księgarniach.