POLECANE KSIĄŻKI

Przeszłość ma przyszłość. Rozmowy z Jackiem Purchlą

Księgarnia Akademicka, Kraków 2020

„Mit Galicji z polskiej perspektywy ma rzeczywiście różne oblicza. Paradoks całej kariery Galicji polega na tym, że ów sztuczny produkt austriackiej dyplomacji, który trwał w historii Europy zaledwie przez sto pięćdziesiąt lat, nie istnieje od stu, ale jest wciąż żywy w pamięci pokoleń ludzi tutaj mieszkających. (…) Galicja symbolizowała naszą przynależność do innego świata niż rzeczywistość kreowana przez Leonida Breżniewa. Portret Franciszka Józefa nad biurkiem redaktora naczelnego »Tygodnika Powszechnego « to przecież fakt”.

Jacek Purchla mówił te słowa Stanisławowi Mancewiczowi dla „Tygodnika” właśnie, a teraz tekst ten ukazuje się w książce zbierającej wywiady udzielone przez profesora w ostatnich latach. Bohater owych wywiadów to nie tyle krakus, ile właśnie Galicjanin, uosobienie tego zacnego mitu, z którym każdy w Krakowie się styka, a który buduje naszą odmienność, a może i dumę, i to mimo że dla niektórych bywa i pretekstem do lekkich kpin.

Ten tom to kontynuacja wydanego w 2011 roku zbioru rozmów z Purchlą Gry w miasto. Dziś nie jest to jednak opis problemów rozwoju miasta po roku 1989, lecz dziedzictwo kulturowe.

Dodajmy też, że tomie są wywiady przeprowadzone dla miesięcznika „Kraków”: Marii Malatyńskliej (2011), Agnieszki Malatyńskiej-Stankiewicz (2015), Jacka Balcewicza (2017) i Krzysztofa Jakubowskiego (2019).

(wb)

Miesięcznik Kraków, listopad 2020 Tekst z miesięcznika „Kraków”, listopad 2020.

Miesięcznik do nabycia w prenumeracie i dobrych księgarniach.