POLECANE KSIĄŻKI

Józef Lipiec

Władza. Źródła, cele, żądze

Fall, Kraków 2019

„Gorzki smak władzy objawia się zazwyczaj w przyjęciu przez człowieka ciężaru jej odpowiedzialności, bywa że ponad siły i wytrzymałość danego człowieka. (…) Charakterystyczny, niemal szekspirowski, depresyjny strach przed bezsensem królowania przemieszany bywa z chroniczną obawą przed niepewną przyszłością, tak w nieokreślonym sensie ogólnym, jak i w detalicznej gotowością do ucieczki przed nadmiarem intryg i dworskich manewrów, nie wspominając nawet o zagrożeniach zamachem, bratobójstwem i rewoltą”.

Ten cytat dziś, wiosną AD 2020 w Polsce brzmi wieloznacznie. Jego autorem jest Józef Lipiec – postać renesansowa. Profesor filozofii, wykładowca ontologii i filozofii społecznej. Był rektorem, redaktorem naczelnym, reżyserem, prezesem, harcmistrzem i komendantem. Organizował wielkie kongresy i małe konferencje, publikował setki artykułów naukowych i publicystycznych, felietonów. Napisał ponad 20 książek, między innymi Filozofia i polityka, Czas przesilenia, Świat wartości,

Filozofia miłości, ale chyba najbardziej znaną pozostaje Kalokagatia: szkice z filozofii sportu.

Ta najnowsza mogłaby nosić tytułu Traktat o władzy, ale nie jest to studium politologiczne. To ważny tekst, w którym stawia tezę, że jeżeli rzeczywistość społeczna wymaga ofiar, to najwyższy czas, aby poszukać innych rozwiązań – bez nieznośnego zniewolenia jednych, ale też i bez niedoli władzy.

(wb)

Miesięcznik Kraków, marzec 2020 Tekst z miesięcznika „Kraków”, marzec 2020.

Miesięcznik do nabycia w prenumeracie, dobrych księgarniach i najszybciej na ebookpoint.pl