POLECANE KSIĄŻKI

Wojciech Bonowicz Wiersze wybrane

Wydawnictwo A5, Kraków 2020

Wybór wierszy Wojciecha Bonowicza, dokonany przez samego autora, to zbiór reprezentatywny dla jego twórczości, niejako podsumowujący, ukazujący obraz wewnętrznych pasji, emocji i inspiracji, które składają się na myśl przewodnią nie tylko zbioru, ale całego dorobku poety. Podążając za tą myślą, wchodzimy w wewnętrzny świat autora, zagłębiamy w obrazy i skojarzenia, które są ścieżką życia Bonowicza. To podróż prowadząca na różne drogi i rozstaje, zmuszająca do wyboru tej ścieżki, którą własną decyzją zechcemy podążać, do świata wzruszeń i delikatności, tak rzadko prezentowanego w dzisiejszej poezji. Poetyka tego zbioru drobne detale uwzniośla, nieważnym przydaje blasku. To poezja liryczna w najlepszym znaczeniu. Jednym z najbardziej poruszających, bo chyba najbardziej osobistym, jest wiersz Treść, którego zdjęcie rękopisu widnieje na skrzydełku książki. Głęboko ludzki, skromny, a mimo to dający tyle do myślenia. Bonowicz nie udziela żadnych odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, zresztą i one są zawoalowane na tyle, że tylko ten, kto zechce, odczyta je i przy nich pozostanie. Los człowieka – oto jak można podsumować ten zbiór. Pochylmy się nad nim, nad losem, który jest także naszym własnym.

Elżbieta Wojnarowska

Miesięcznik Kraków, listopad 2020 Tekst z miesięcznika „Kraków”, listopad 2020.

Miesięcznik do nabycia w prenumeracie, dobrych księgarniach i najszybciej na ebookpoint.pl