KOMIKS KRAKOWA

Komiks na lipiec i sierpień:
„Człowiek z niskiego parteru”, cz. 6–7

Miesięcznik Kraków, lipiec–sierpień 2022 Tekst z miesięcznika „Kraków”, lipiec–sierpień 2022.

Miesięcznik do nabycia w prenumeracie i dobrych księgarniach.