Adresaci

Adresatem jest ogół krakowian, ze szczególnym uwzględnieniem kół inteligencji, młodzieży, w tym studenckiej i licealnej. Nie znaczy to jednak, że krakowianie są wyłącznymi odbiorcami miesięcznika. „Kraków” dociera również do czytelnika w całej Polsce zainteresowanego ośrodkiem kulturalnym rangi naszego miasta.

Zasięg

„Kraków” na terenie Małopolski jest rozprowadzany przez trzech kolporterów:

  • „LAGARDERE”
  • „KOLPORTER”
  • „POLPERFECT”

W samym Krakowie można go znaleźć nie tylko w kioskach i salonach prasowych, ale także w księgarniach i podczas wielu wydarzeń artystycznych miasta, nad którymi pismo sprawuje patronat. Drogą wysyłki pocztowej „Kraków” dociera do centrów kultury i ośrodków akademickich w całym kraju (Warszawa, Gdańsk, Wrocław, Zielona Góra itd.).

Nakład

2200 egzemplarzy

Parametry techniczne

Pliki mogą być zapisane w formatach: .pdf, .eps, .tif, i .jpg, ale przy wysokim stopniu jakości i niskiej kompresji. Wymagania rozdzielczościowe zdjęć i formatów bitmapowych, takich jak .tif, i .jpg: 300 dpi i przestrzeń kolorystyczna CMYK.  W formatach wektorowych takich jak .eps i .pdf czcionki muszą być zamienione na krzywe.

Cennik

i szczegółowe informacje dot. promocji i reklamy:

tel. 571 677 365