Zapraszamy do skorzystania z możliwości otrzymywania naszego miesięcznika w prenumeracie pocztowej.

Cena rocznej prenumeraty (za 11 kolejnych numerów pisma), łącznie z kosztami wysyłki wynosi:

  • dla odbiorców mieszkających w kraju: 70 zł
  • dla mieszkających za granicą:
    190 zł (poczta priorytetowa, USA, Kanada, Australia)
    150 zł (poczta zwykła, Europa). W prenumeracie zamawianej na krótszy okres (np. do końca br.) koszt jednego numeru wraz z wysyłką wynosi 7 zł w kraju i 12 zł za granicą.

I nie zapomnijcie, prosimy, podać adresu, pod jaki pismo ma być dostarczane!

UWAGA! Od 21 sierpnia 2018 r. wpłaty na prenumeratę miesięcznika „Kraków” przyjmujemy na nowe konto bankowe:

BIBLIOTEKA KRAKÓW
pl. J. Nowaka-Jeziorańskiego 3
31-154 Kraków
Nr konta:
24 1020 2892 0000 5102 0677 8528

Kontakt:
Aneta Mastela-Książek
aneta.mastela@@biblioteka.krakow.pl
tel. 12 61 89 120

Ponadto prenumeratę realizują: RUCH, KOLPORTER, GARMOND – szczegóły na witrynach internetowych kolporterów.

Copyright © Miesięcznik Kraków, 2019