Miesięcznik społeczno-kulturalny „Kraków i Świat”

Drobne przyjemności na trudny czas: kultura

„Kraków i Świat” jest kontynuacją miesięcznika społeczno-kulturalnego „Kraków” ukazującego się od listopada 2004 roku. Nasz tytuł stara się promować ambitną polską kulturę dziejącą się na całym świecie. Ale najważniejsze, aby kultura ta była przesiąknięta szeroko rozumianym duchem Krakowa pojmowanego jako umiłowanie otwartości, demokracji i silnych związków z Europą. Dlatego starając się unikać tematów wprost politycznych, wspieramy postawy wolnościowe, zachowujemy dystans wobec religijnych fundamentalizmów i odrzucamy pokusy autorytaryzmy. Wierzy też, że kultura ma zdolność nie tylko łagodzenia obyczajów, ale jest faktyczną siłą w dzisiejszym, podzielonym świecie.

Na łamach pisma są więc wywiady, reportaże, wiersze i eseje. Jest też tematyka historyczna, cracoviana, a nawet… komiks (brawurowo tworzony przez Andrzeja Zarębę). Felietonistami są Ewa Lipska, Mieczysław Czuma i Agnieszka Kosińska, sekretarzem redakcji jest Krzysztof Burnetko, redaktorem naczelnym Witold Bereś, a w szerokim zespole są także m.in. Maria Malatyńska, Magda Huzarska-Szumiec i Marta Gruszecka, Krzysztof Jakubowski, Janusz M. Paluch i Paweł Głowacki.

I nigdy – przenigdy nie zapominamy o naszym mieście i wątkach krakowskich.

Są także akcje kulturalno-społeczne pisma. To przede wszystkim „Medal za Mądrość Obywatelską”, wręczany przez Prezydenta Miasta. Jego pierwszym laureatem był prof. Andrzej Zoll, a później takie tuzy polskiego życia umysłowego jak np. Kazimierz Kutz, prof. Ewa Łętowska czy Krystyna Zachwatowicz-Wajdowa.

Jest też Konkurs „Portrety” – nagroda dla najlepszego polskiego dzieła (filmowego, teatralnego lub książkowego) pokazującego losy jednostki lub całych zbiorowości. W ostatniej edycji Nagrodę Jury otrzymał film dokumentalny „Polański, Horowitz. Hometown” w reżyserii Mateusza Kudły i Anny Kokoszki-Romer, a Nagrodę Czytelników Miesięcznika w głosowaniu internetowym otrzymała Katarzyna Chlebny za spektakl „Kora. Boska” w Teatrze Nowym „Proxima”.

A najnowsze przedsięwzięcia to „Oddajmy Krakowowi królów”, czyli postulat stworzenia w Krakowie Wielkiego Pocztu Wszystkich Władczyń i Władców Polski oraz akcja prowadzona wspólnie z innymi miastami „Potrzebni niepotrzebni” (o włączeniu w obieg kultury pozornie mniej ważnej).

Bo współpraca, zwłaszcza z Polską samorządową jest dla nas szczególnie istotna…

Kolegium redakcyjne

Witold Bereś

Redaktor naczelny

witold.beres@miesiecznik.krakow.pl

Krzysztof Burnetko

Sekretarz redakcji

krzysztof.burnetko@miesiecznik.krakow.pl

Magda Huzarska-Szumiec

kultura

magda.szumiec@miesiecznik.krakow.pl

Krzysztof Jakubowski

historia

krzysztof.jakubowski@miesiecznik.krakow.pl

Janusz Paluch

Literatura

Jan Pieszczachowicz

Redaktor senior

Pismo współtworzą

Jacek Balcewicz, Mieczysław Czuma, Ewa Danowska, Katarzyna Domagała, Paweł Głowacki, Marta Gruszecka, Katarzyna Kachel, Agnieszka Kosińska, Ewa Kozakiewiczowa, Ewa Lipska, Majka Lisińska-Kozioł, Łukasz Maciejewski, Maria Malatyńska, Magdalena Oberc, Anna Petelenz, Jan Pieszczachowicz (redaktor senior), Sylwia Pyzik, Andrzej Romanowski, Anna Stafiej, Katarzyna Siwiec, Elżbieta Wojnarowska, Anna Woźniakowska.

Fotografowie: Grzegorz Kozakiewicz, Alicja Rzepa, Piotr Uss Wąsowicz, Danuta Węgiel, Paweł Wodnicki, Jan Zych.

Ilustratorzy: Piotr Błachut, Marek Braun, Janusz Stefaniak, Andrzej Zaręba.

Layout
Igor Banaszewski

Adiustacja i korekta
Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń

Wydawca
Krakowskie Biuro Festiwalowe
Adres redakcji i wydawcy: ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków
Kontakt tel.: 501 238 571 oraz 571 677 365
E-mail: redakcja@miesiecznik.krakow.pl

Druk
Drukarnia “Zapol” Szczecin

Nakład: 2200 egzemplarzy

Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych. Zastrzega sobie prawo skracania, adiustacji i opracowania redakcyjnego tekstów oraz zmiany ich tytułów. Przedruki tylko po uzyskaniu zgody wydawcy i z zamieszczeniem adresu źródłowego. Za treść ogłoszeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności.

Prosimy o dokonywanie wpłat – zarówno prenumeraty jak i członkostwa w Klubie – WYŁĄCZNIE poprzez strony: PrenumerataKlub Przyjaciół Krakowa.

Wszystkie prawa zastrzeżone © „Kraków i Świat”