Witold Bereś

Redaktor naczelny

witold.beres@biblioteka.krakow.pl

Krzysztof Burnetko

Sekretarz redakcji

krzysztof.burnetko@biblioteka.krakow.pl

Magda Huzarska-Szumiec

redaktor wydania internetowego

magdalena.szumiec@biblioteka.krakow.pl

Aneta Mastela-Książek

Prenumerata i dystrybucja

aneta.mastela@biblioteka.krakow.pl

Jan Pieszczachowicz

Redaktor senior

Pismo tworzą

Mateusz Borkowski, Mieczysław Czuma, Ewa Danowska, Iga Dzieciuchowicz, Zofia Gołubiew, Paweł Głowacki, Magda Huzarska-Szumiec, Krzysztof Jakubowski, Ewa Kozakiewicz, Grzegorz Kozakiewicz (foto), Ewa Lipska, Krzysztof Lisowski, Wojciech Machnicki, Maria Malatyńska, Magdalena Miśka-Jackowska, Magdalena Mus, Paulina Padzik, Janusz Paluch, Lesław Peters, Sylwia Pyzik, Andrzej Romanowski, Anna Stafiej, Piotr Uss-Wąsowicz (foto), Danuta Węgiel (foto), Elżbieta Wojnarowska, Anna Woźniakowska, Katarzyna Zimmerer, Jan Zych (foto)

Wydawca
Krakowskie Biuro Festiwalowe, ul. Wygrana 2, 30-311 Kraków

Projekt układu typograficznego
Igor Banaszewski

Korekta
Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń

Druk
Drukarnia „Kolumb”, Siemianowice Śląskie

Nakład: 3,5 tys. egzemplarzy

Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca.
Wszystkie prawa zastrzeżone © „Kraków”