Witold Bereś

Redaktor naczelny

witold.beres@biblioteka.krakow.pl

Krzysztof Burnetko

Sekretarz redakcji

krzysztof.burnetko@biblioteka.krakow.pl

Edyta Wiśniowska

Promocja i reklama

edyta.wisniowska@biblioteka.krakow.pl

Aneta Mastela-Książek

Prenumerata i dystrybucja

aneta.mastela@biblioteka.krakow.pl

Jan Pieszczachowicz

Redaktor senior

Pismo tworzą

Mateusz Borkowski, Mieczysław Czuma, Ewa Danowska, Iga Dzieciuchowicz, Zofia Gołubiew, Paweł Głowacki, Krzysztof Jakubowski, Ewa Kozakiewicz, Grzegorz Kozakiewicz (foto), Ewa Lipska, Krzysztof Lisowski, Wojciech Machnicki, Maria Malatyńska, Magdalena Miśka-Jackowska, Magdalena Mus, Paulina Padzik, Janusz Paluch, Lesław Peters, Sylwia Pyzik, Andrzej Romanowski, Anna Stafiej, Piotr Uss-Wąsowicz (foto), Danuta Węgiel (foto), Elżbieta Wojnarowska, Anna Woźniakowska, Katarzyna Zimmerer, Jan Zych (foto)

Wydawca
Biblioteka Kraków

Projekt układu typograficznego
Igor Banaszewski

Korekta
Anna Szczepańska-Krasoń, Janusz Krasoń

Druk
Drukarnia „Kolumb”, Siemianowice Śląskie

Nakład: 3,5 tys. egzemplarzy

Nie zamówionych materiałów redakcja nie zwraca.
Wszystkie prawa zastrzeżone © „Kraków”

UWAGA: Miesięcznik jest dostępny również w sprzedaży elektronicznej w księgarni Ebookpoint