29 września 2021

W dzisiejszych czasach kobieta dyrygent nie jest już okazem egzotycznym jak jeszcze kilka dekad temu.
Justyna Kwarcińska, dyreygentka, w rozmowie z Miwą Maruyamą