Kobiety, sędziowie, osoby LGBT – nieważne. Trzeba wspierać wszystkich, którzy są poddawani represjom.
Kobieta, która wie – z Ewą Bielecką, prezeską Stowarzyszenia „Na Rzecz Rozwoju” rozmawiała Marta Gruszecka