Michał Niezabitowski: Przeszłość powinna służyć przyszłości. Sposobem na to są muzea tłumaczące dawne wartości na czas współczesny, będące miejscem dialogu i interpretowania przeszłości na użytek teraźniejszości. A przez to budujące wspólnotę.
Krzysztof Burnetko: Muzea 3.0 i te ze skrzypiącą podłogą